top of page
Spirituele Stervensbegeleiding

Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar zeker ook op zielsniveau. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens het stervensproces en daarna. En wat is belangrijk om hierbij te doen, maar zeker ook te laten, gezien vanuit de ziel.

 

De rode draad in dit boek is mijn overtuiging dat we meer zijn dan alleen maar een lichaam. Ik wil graag mensen helpen zich weer te gaan Her-Inneren wie ze werkelijk zijn, dat de dood niet het einde is maar een terugkeer naar daar waar we eigenlijk vandaan komen. Ik vind het vooral heel belangrijk om zoveel mogelijk angst rondom het sterven en de dood proberen weg te nemen en ook anderen leren om op zielsniveau stervenden op een mooie en waardevolle manier te begeleiden met de oversteek naar Huis.

 

Dit boek is bedoeld voor iedereen die graag iets meer wil weten over spirituele stervensbegeleiding, het stervensproces en wat er gebeurt na de dood. Maar eigenlijk is het belangrijke informatie voor iedereen, want vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met het sterven van anderen en tenslotte van zichzelf….

 

Thema's die o.a. aan bod komen zijn: wat heeft een stervende nodig, wat gebeurt er op zielsniveau als we sterven en daarna, kinderen en de dood, ondersteunende middelen, communicatie en empathisch luisteren, afscheidsrituelen, palliatieve sedatie, euthanasie, de laatste verzorging en rouw.

 

Ik hoop dat dit boek je mag helpen in het liefdevol omgaan met het sterven en de dood van Ziel tot Ziel!

 

 

Een mooie recensie van het Landelijk Expersisecentrum Sterven:

Liefdevol en hoopgevend is de toon van dit beknopte maar zeer informatieve boek van Marie-Claire van der Bruggen. Zij is stervensbegeleider en put uit haar jaren van ervaring én uit haar talent de geestelijke/spirituele kant van het leven waar te nemen. Zij doet dit niet vanuit een bepaalde religie of geloofsovertuiging maar op een menselijke, alles overstijgende wijze.

In het boek wordt het stervensproces beschreven op fysiek, mentaal en geestelijk/spiritueel vlak. De stervensbegeleider en naasten krijgen informatie over hoe het stervensproces kan verlopen en wat daarna gebeurt. Handvatten worden aangereikt hoe het de stervende en naasten zo optimaal mogelijk te maken in dit gehele proces: praktisch door bijvoorbeeld geuren of muziek in te zetten en mentaal door open te communiceren en te luisteren naar wat nodig is. Respect en liefde zijn de kernwoorden.

Onderwerpen als palliatieve sedatie, euthanasie en rouw worden ook besproken en uitgelegd. Heel mooi is de uitleg van de weg van de ziel ná het sterven in het boek van Marie-Claire.

 

Dit boek is voor iedereen goed en toegankelijk om te lezen en geeft beknopt veel informatie voor een ieder die werkt in de zorg rondom het levenseinde.

 

 

Spirituele Stervensbegeleiding

Productcode: 0008
€ 23,95Prijs
  • Hardcover 112  pagina’s met leeslint

    ISBN: 978-94-6328-537-7

     

bottom of page